Natuur

De manier waarop we producten telen en verwerken, is goed voor de natuur!

Je las misschien al dat we boeren volgens de principes van herstellende landbouw (lees hier meer). Hierin verenigen we principes van biologische landbouw met inzichten uit permacultuur, roterende begrazing en agroforestry.

1. Herstellend werken

De uitdaging voor de landbouw wereldwijd bestaat er ondermeer in om voldoende hoge opbrengsten te genereren. Dee groeiende bevolking moet immers gevoed worden. En dit met steeds schaarser wordende bronnen (land, water). Volgens ons is het daarbij cruciaal om te zoeken naar systemen die de bodem niet nog verder uitput of die te afhankelijk zijn van externe inputs.

Biologische landbouw zet daar al belangrijke stappen in, onder meer door het weren van kunstmest en de meeste bestrijdingsmiddelen. Herstellende landbouw gaat nog een aantal stappen verder. Er wordt voluit ingezet op diversiteit, dus je vindt geen akkers met eenzelfde gewas. En dieren worden actief geïntegreerd in het model. Anders dan de veeboeren (bio en andere) die hun dieren op de wei of in de stal hebben staan. En vervolgens de mest mechanisch ophalen en op het land uitrijden. Wil je graag meer weten over hoe herstellende landbouw werkt, dan kan je dat hier lezen.

2. Plaats voor de natuur

Naast onze manier van boeren aanpassen, doen we ook andere zaken om de natuur een handje te helpen op onze boerderij. Een aantal voorbeelden:

  • Een thuis voor ‘wilde’ dieren. We verwachten natuurlijk geen leeuwen of zebra’s op onze SmaakBoerderij. Maar wel egels, vossen, roofvogels, hazen, patrijzen, uilen… Eerder dan hen angstvallig van onze boerderij weg te houden (ze zouden maar eens met een besje of ei gaan lopen), verwelkomen we hen net! Ze zorgen mee voor het biologisch evenwicht en helpen bijvoorbeeld muizenplagen voorkomen. We helpen deze dieren onder meer door een aangepast maaibeheer (zodat de jongen tijd hebben om het nest te verlaten), met nestgelegenheid en uitkijkplaatsen.
  • Dode/gesnoeide takken/bomen ter plekke laten liggen als schuilplaats voor insecten en voeding voor de bodem.
  • Insectenhuisjes voorzien zoals omgekeerde bloempotten met stro in de fruitbomen.
  • Eenmaal de bomen groter zijn (en meer stuifmeel geven) zullen we ook honingbijen verwelkomen op de boerderij.