Duurzaamheid

We telen vlees, noten, fruit en kruiden op een duurzame manier

Onder duurzaamheid verstaan we: Landbouw die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Maar hoe pakken we dat precies aan?

1. Duurzaamheid op de boerderij

Centraal in de aanpak van onze boerderij staan de principes van herstellende landbouw. Je leest daar meer over hier. Concreet wil dat zeggen dat we er alles aan doen om de bodem van onze boerderij te versterken. Niet met kunstmest of door onkruid te verdelgen. Wel door de natuur een handje te helpen en organisch materiaal toe te voegen, het bodemleven te stimuleren en veel diversiteit te voorzien. Op die manier ontstaat een natuurlijk evenwicht op de boerderij. We geloven er sterk in dat deze manier van landbouw verantwoord is naar de toekomst toe. Want als wij stoppen met boeren, dan is onze grond STERKER dan voorheen. We bouwen iets op voor de toekomstige generaties, in plaats van uit te putten, af te breken of weg te nemen.

Een andere peiler voor duurzaamheid op one boerderij is de rassenkeuze (zowel bij de kippen als bij de bomen/planten). Zo kiezen we bewust voor robuuste, traag-groeiende kippenrassen die de tijd nemen om zich te ontwikkelen, op het ritme van de natuur. Deze rassen zijn minder teer, worden niet snel ziek en scharrelen graag rond in de weide. Ook in de bijvoeding kiezen we voor lokaal geteelde voeding die de kip gezond houdt en rustig laat ontwikkelen. Daarnaast zorgen we dat de dieren op een manier worden gehouden die in lijn ligt met hun natuurlijke behoefte. Ze zitten steeds in groep, kunnen scharrelen en pootjebaden en kunnen zelf hun ritme bepalen.

Een derde pijler voor duurzaamheid in de boerderij, is het principe van grondgebonden landbouw. Simpel gezegd: we plaatsen niet meer dieren of planten op de grond, dan de grond aankan. Een eenvoudig principe, waar veel mega-stallen tegenwoordig defit tegen zondigen met alle problemen van mestoverschotten en voedertekorten als gevolg.

2. Duurzaamheid in verbruik

De meest duurzame energie en het water is de energie en het water dat je niet verbruikt!

Op vlak van energiezuinigheid winnen we veel door de dieren in buitenrennen te houden eerder dan in afgeslote stallen met continue koeling en kunstlicht. De dieren leven op het ritme van de natuur, wat wil zeggen dat ze later in het seizoen minder daglicht hebben en dus trager groeien… Dat is ok, we zullen dit niet kunstmatig forceren door de kippen in kunstlicht te houden. Door de kippen op het land te houden, valt hun mest ook ter plaatse, geen nood dus aan stinkende mesthopen of beerkarren.

Op vlak van waterbesparing verwijzen we graag terug naar het opbouwen van onze bodem met organisch materiaal. Hoe meer organisch materiaal in de bodem, hoe meer vocht de bodem kan vasthouden en hoe meer water er dus voor de plant beschikbaar is.

De energie die we toch verbruiken, komt van een groene energie-coöperatie waarvan we aandeelhouder zijn. Daarmee zijn we niet alleen verzekerd van groene stroom, maar steunen meteen ook nieuwe projecten rond hernieuwbare zonne- en windenergie.

3. Duurzaamheid in materiaal

In materiaalkeuze maken we de best mogelijke keuzes uit de alternatieven die beschikbaar zijn. Zo worden onze mobiele rennen gebouwd in duurzaam hout, gezien ons dat de beste balans tussen lichtheid van het materiaal en stevigheid van de ren geeft.

De verpakking van onze producten is een ander punt waar we sterk op inzetten. Al merken we dat de regels rond voedselveiligheid een belangrijke remmende factor vormen. Voornamelijk voor de verpakking van vers vlees blijken de keuzes in materialen zeer beperkt. We ondervangen dit door te kiezen voor verpakking die uit 1 materiaal bestaan, gezien het daardoor volledig recycleerbaar is. Geen bijkomende folies of vervuilende drukinkt dus.

4. Duurzaamheid voor de toekomst

Om onze duurzaamheid ook in de toekomst verder te versterken, volgen we een aantal innovatieve projecten (meestal gericht op nieuwe technologieën en materialen) op de voet op. Op dit moment ondersteunen we bijvoorbeeld een innovatief project met een mobiele biologische slachtvloer, waarbij de kippen op het bedrijf kunnen geslacht worden. Het is een betere oplossing voor het dier, gezien het stresserende vervoer en de soms lange wachttijden wegvallen. En het is duurzamer voor de omgeving, gezien volledig biologisch wordt gewerkt en er op een flexibele manier aan specifieke vragen kan worden voldaan (en er dus geen overcapaciteit is).

We hebben niet de illusie dat we reeds op alle aspecten van duurzaamheid de beste oplossing hebben gevonden. Ook wij leren nog elke dag bij, ontdekken nieuwe mogelijkheden, krijgen nieuwe inzichten… Ons duurzaam engagement is daarom eentje van langetermijn, waar we blijven zoeken naar verbetering en verfijning.

Als je ideeën of suggesties hebt over hoe we het nog beter kunnen doen op vlak van duurzaamheid, dan nodigen we je graag uit om ons te contacteren. Dat kan eenvoudig met een mailtje naar info@smaakboerderij.be We kunnen misschien niet meteen met elke suggestie aan de slag (omdat de wetgeving het bijvoorbeeld nog niet toelaat of omdat onze financiële middelen een bepaalde investering nog niet mogelijk maken), maar luisteren en meedenken doen we graag. We bedanken je in ieder geval al voor de inspiratie en je betrokkenheid bij ons mooie verhaal!